czwartek, 9 maja 2013

Zatrudnić nianię - cd...

Drodzy rodzice, na użytek naszych rozważań zacytuję opis zawodu -opiekunka dziecięca. Proszę nie mylić z informacjami o powyższym zawodzie pod kodem 325905 w klasyfikacji zawodów i specjalności z portalu o zawodach regulowanych.


"Zawód opiekunka dziecięca, opiekunka do dziecka


Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. 

Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój. 

Zawód opiekunki dziecięcej

 jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga. ..."

Bardzo  podobne informacje można otrzymać na stronach szkół policealnych lub pomaturalnych, np. http://www.apedukacja.pl/opiekunka_dziecieca,823.html

To jest dobry początek do rozważań: czego oczekujemy od niani naszego dziecka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz