czwartek, 30 maja 2013

ZUS i niania


Aby zarejestrować nianię należy:

Zweryfikować swoją sytuację zawodową – oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, muszą być zatrudnieni na umowę o pracę lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub także gdy prowadzą pozarolniczą działalność.

Podpisać z nianią umowę / zasady umowy zlecenia/ . Umowa powinna określać: strony umowy/ Wy i niania/, cel umowy, określenie przedmiotu umowy / czyli, że niania sprawuje opiekę nad wymienionymi z imienia dziećmi/, dookreślenie szczegółów opieki /WARTO!/, czas i miejsce wykonywania usługi. Ponadto umowa powinna zawierać informacje na jaki czas została zawarta, jakie wynagrodzenie otrzyma niania, w jaki sposób dokonujemy zmian w umowie oraz jaki jest sposób rozwiązania umowy. Całość koniecznie w dwóch egzemplarzach.

Po siedmiu dniach zgłosić siebie jako płatnika składek- druk ZUS ZFA oraz nianię jako osobę ubezpieczaną – druk ZUS ZUA. Jeśli nie będzie w czasie trwania umowy zmian to są dokumenty wystarczające na cały czas trwania umowy.

Gdy minie pierwszy i kolejny miesiąc pracy niani trzeba:

Rozliczyć składki – za poprzedni miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca należy złożyć druk ZUS DRA oraz ZUS RCA. W sytuacji gdy wynagrodzenie jest w wysokości płacy minimalnej to składki opłaca budżet państwa, gdy jest wyższe to za różnicę składki opłacają rodzice.
Podatek od tej umowy opłaca niania samodzielnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz